Inxhinier/e të Ndërtimtarisë

Ingenieurbüro Stevens GmbH” nga Fronhofen i Gjermanisë në bashkpunim me shoqërin “Ingenieurbuero Stevens sh.p.k” nga Prishtina shpall konkurs pune për dy inxhiniere të ndërtimtarisë m/f në drejtimin konstruktiv.

-Profili juaj: Studime të përfunduara në fakultetin e Ndërtimtarisë,drejtimi konstruktiv(Master,Dip.Ing.Bachelor)

-Përvoj pune: Përvoj pune në krijimin e dokumentacioneve të statikes(e dobishme),si dhe vizatim teknik

Njohuri me Programe:

-Allplan

-MS-Ofice(Word ,Excel)

-Tekla(e dobishme)

- Aftesit pësonale:

Aftësi të konsiderueshme për menagjimin e punës

-Fleksibilitet në orar të punës

-Si dhe kryerja e pavarur e punëve

-Detyrat dhe përgjegjsit>

-Krijimi i planeve të ndërtimit

-Krijimi I planeve të armatures

-Krijimi I dokumentacionit të statikës për objekte të ndryshme

Vendi I punës :

-Vendi I punës Prishtinë

Nëse e kemi zgjuar interesimin tuaj atëher na dërgo CV me të dhënat përsonale , ju pret një ambient shumë i ngroht dhe komod,si dhe një punë mjaft atraktive me një pagë shumë konkuruese në vend.

Dëshironi të merrni dijeni dhe përvoj Evropiane ? Atëher je në vendin e qelluar.

Për më shumë informata mund ta vizitoni në web faqen tone www.stevens-ing.de

Aplikacionet mund ti dergoni në e-mail adresën p.maliqi@stevens-ing.com.

Dokumentacionet për aplikim duhet të ketë

-Kërkes me shkrim

CV me të dhena personale

Kopje (Scan) të diplomes apo qertifikatës nga Univerziteti

Dëftesa e notave nga Univertiteti

Shpallja ka skaduar