IT-Wordpress

Balcanica
E skaduar

Balcanica  shpall

Konkurs për IT-Wordpress

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Të ketë njohuri te mira në WordPress;
Adoptim -modifikim i web themes & template

Të adaptohet lehtë me web faqet aktuale;
Të ketë njohuri në instalimin dhe përshtatjen e plugins në WordPress;

Aftësitë / Kualifikimet / Eksperienca:

 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel