IT-Wordpress

Balcanica
1 ditë të mbetura

Konkurs për IT-Wordpress

Detyrat 
 

Të ketë njohuri te mira në WordPress;
Instalim - modifikim i web themes & templates

Të adaptohet lehtë me web faqet aktuale;
Të ketë njohuri në instalimin dhe përshtatjen e plugins në WordPress;
 

Kualifikimet 

     - Preferohet që kandidati të ketë përgatitje universitare apo të jetë
       student i fakultetit të shkencave kompjuterike;

Pozita

Bashkpuntor i jashtem-outsourcing

Të interesuarit të dërgojnë CV-në në email në: realbic@gmail.com

Vetëm kandidatet e përzgjedhura ftohen në intervistë.


 

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel