Kamarier/e, Shankist/e & Enëlarës/e

GINGER
E skaduar

Ginger Coffe Bar në Albi Mall hap konkurs për:

  • 3 kamarier / e
  • 2 shankist / e
  • 1 enelares / e


Aplikuesi duhet të këtë përvoje punë

Të këtë aftësi komunikimi më klientet
 

Për të gjitha pozitat kërkohet së paku 2 vite përvojë pune

Të interesuarit të lajmerohen në lokalin e Ginger Coffe Bar në Albi Mall apo në Tel: +383 45 77 55 88 (whatsapp ose viber)

Shpallja ka skaduar