Kamarier/e, Shankist/e

Konkurse të hapura të punës në Hotel Palace & Spa Center në pozita:

 Shankist/e

 Kamarier/e

 Të gjithë tëinteresuarit të aplikojnë në këtë email adres: info@palacehotel-ks.com, apo të kontaktoj në numrin: 049 233 793

 

 

Shpallja ka skaduar