Këshilltare e shitjes me pakicë

BALLKANI Qeramike
10 ditë të mbetura

Këshilltare e shitjes me pakice 

Kërkesat:

• Të ketë shkollimin e mesëm të përfunduar
• Të ketë aftësi të mira të prezantimit, negocimit dhe të komunikimit ndërpersonal,
• Kandidatët me pervojë në shitje kane perparesi!

Detyrat kryesore:

• Të ofroj shërbim të shpejtë dhe efikas ndaj klientëve,
• Të njoh produktet e kompanisë dhe të ofroj klientëve informata të sakta,
• Të mbajë relacione profesionale me klientët dhe bashkëpunëtorët e kompanisë,
• Të përcjellë dhe monitoroj pagesat e klientëve,
• Punë të tjera të deleguara nga mbikëqyrësi direkt apo menaxhmenti.

Pozita ofrohet me kontratë afatgjate. Puna bëhet në ambient shumë modern me staf shumë profesional, familjar, dhe miqësor.

Për aplikim të dërgohet CV në e-mail adresen sokolianita@gmail.com Për detaje më të hollësishme kontaktoni në Viber +38344992304

Apliko për këtë pozitë

Pune tjera nga kjo Kompani

adform-pixel