Shitës

Lesna Max
E skaduar

Kompania e Mobiljeve “Lesna MAX” Prishtinëme lokacion në Magjistralën Prishtinë-Fushë Kosovë,Rr.Elez Berisha Nr.4, shpallë konkurs për pozitat:

  •     Shitës,për shitje të mobiljeve,


Detyrat:

-Shërben  konsumatorët, prezenton mallin e ekspozuar dhe e bën shitjen, 

-Përpilon oferta dhe porosi për blerësit,

-Kujdeset për mirëmbajtjen e mallit të ekspozuar, përcjellë gjendjen e stoqeve në evidenca,

-  Kujdeset për porositë e pranuara nga klientët, mbanë kontakte me blerës, i informonë ata,

Kushtet:

-Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme apo me kualifikimin e lartë, 

-Përvojë të punës, së paku 2 vite në sektorin e mobiljeve do të konsiderohet përparsi,

-  Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe  të ketë mvetësi të shkallës së lartë në punë,

-  Njohja e punës  me kompjuter është obligative,

-  Njohja e gjuhëve të huaja dhe posedimi i patent shoferit do të konsiderohen përparësi,

-Mosha e preferuar 25-40 vjet

 

Të gjithë të interesuarit për këto pozita, aplikacionet mundë t’i tërhjekin në administratën e Qendrës Tregëtare “Lesna MAX“ në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4, ku edhe dorëzohen të plotësuara së bashku me CV-të e tyre, dokumentet e nevojshme, dhe një fotografi të aplikuesit. Aplikacioni mundet të mirret edhe në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com. dhe pastaj i plotësuar të kthehet në mail adresën e njejtë.

Për informata shtesë mund të informoheni  në nr. e tel: 038/606- 181, 044/779-977,  044/992-299 

Data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve është   15.01.2021  ora 16:00.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel