Montues i mobiljeve dhe Ndihmës montues i mobiljeve

Lesna Max
1 ditë të mbetura

KONKURS

Kompania e Mobiljeve “Lesna MAX” Prishtinëme lokacion në Magjistralën Prishtinë-Fushë Kosovë,  Rr.Elez Berisha Nr.4, shpallë konkurs për 2 pozita:

  • Pozita 1.               - Montues i mobiljeve
  • Pozita 2.               - Ndihmës montues i mobiljeve

 Detyrat

 - E bënë bartjen dhe montimin/dorëzimin e mallit te blerësit, dhe në eksponat,

- Ndihmës –montuesi i asiston montuesit gjat montimit si dhe e ndihmon atë, 

- E bënë ngarkimin, shkarkimin  dhe sistemimin e mallit që arinë në depo nga furnitoret, rregullimin dhe vendosjen e mallit në depo, 

-Kujdesen për automjetet transportuese sipas nevojes për mirëmbajtje. 

  Kushtet:

-Përvoja e punës në montimin e mobiljeve apo në punë të ngjajshme,

-Posedimi i patent shoferit, 

-Kualifikimi i mesëm ose shkollë profesionale, 

 - Mosha e preferuar maksimum 45 vjeqar dhe të jenë të gatshëm të punojnë në grup.

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, aplikacionet munden me i tërhjek në administratën e Qendrës Tregëtare “Lesna MAX“ në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4, ku edhe dorëzohen të plotësuara së bashku me: CV-të e tyre, dokumentet e nevojshme, dhe një fotografi të aplikuesit. Aplikacioni mundet të mirret edhe në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com dhe pastaj i plotësuar të kthehet në mail adresën e njejtë. 

Për informata shtesë mund të informoheni  në nr. e tel: 045 12 40 40

Data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve është   25.05.2022  ora 16:00.

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel