Elektricist, Mbikqyrës Teknik i Qendrës

LESNA MAX
E skaduar

Kompania e Mobiljeve “Lesna MAX” Prishtinë, me lokacion në Magjistralën  Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha Nr.4, shpall konkurs për pozitat:

   Elektricist – mbikqyrës teknik i Qendrës 

Detyrat:

  • Mbikqyr dhe i kryen të gjitha punët teknike në objekt.
  • E bën mirëmbajtjen rutinore të instalimeve elektrike, të paisjeve të objektit, dhe kontrollin e rregullt të tyre.

Kushtet:

-  Kualifikimi i mesëm ose shkollë profesionale, 

-  Përvoja e punës në lëminë e kërkuar,

-  Posedimi i patent shoferit,

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, Aplikacionet e plotësuara duhet ti dorëzojnë drejtët për së drejti në recepcionin e Qendrës Tregëtare “Lesna ing AF” në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, ose aplikacionet munden ti tërhjekin dhe pastaj të plotësuara t’i dërgojn në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com.

Për informata shtesë mund te lajmroheni në numrin e tel. Tel/Fax: 038/606-181, 044/779-977, 044/992-299 

Konkursi do të jetë i hapur për aplikim deri me datën 15.10.2021 ora 16:00

 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel