Montues i mobiljeve, Ndihmës montues i mobiljeve

Lesna Max
E skaduar

KONKURS

Kompania e Mobiljeve “Lesna MAX” Prishtinëme lokacion në Magjistralën Prishtinë-Fushë Kosovë,  Rr.Elez Berisha Nr.4, shpallë konkurs për 2 pozita:

  • Pozita 1. Montues i mobiljeve
  • Pozita 2. Ndihmës montues i mobiljeve

Detyrat

  • E bënë bartjen dhe montimin/dorëzimin e mallit te blerësit, dhe në eksponat,
  • Ndihmës – montuesi i asiston montuesit gjat montimit si dhe e ndihmon atë, 
  • E bënë ngarkimin, shkarkimin  dhe sistemimin e mallit që arinë në depo nga furnitoret, rregullimin dhe vendosjen e mallit në depo, 
  • Kujdesen për automjetet transportuese sipas nevojes për mirëmbajtje. 


Kushtet:

  • Përvoja e punës në montimin e mobiljeve apo në punë të ngjajshme,
  • Posedimi i patent shoferit, 
  • Kualifikimi i mesëm ose shkollë profesionale,
  • Mosha e preferuar maksimum 45 vjeqar dhe të jenë të gatshëm të punojnë në grup.


Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, aplikacionet munden me i tërhjek në administratën e Qendrës Tregëtare “Lesna MAX“ në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4, ku edhe dorëzohen të plotësuara së bashku me: CV-të e tyre, dokumentet e nevojshme, dhe një fotografi të aplikuesit. Aplikacioni mundet të mirret edhe në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com dhe pastaj i plotësuar të kthehet në mail adresën e njejtë. 

Për informata shtesë mund të informoheni  në nr. e tel: 044/779-977,  044/992-299 

Data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 02.06.2023 ora 16:00.

Shpallja ka skaduar