Enëlarës/e, Ndihmës/e Kuzhinier

Restaurant "Te Halimi" Sh.P.K. shpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të punës:

  • Enëlarës/e
  • Ndihmës/e  Kuzhinier


“Restaurant TE HALIMI” Sh.p.k. me seli kryesore në Prizren, është restaurant me traditë shumëvjeçare në gastronomi i cili ofron kushte profesionale duke i plotësuar të gjitha standardet ndërkombëtare,  si dhe duke ju mundësuar ngritje të suksesshme në karrierë profesionale në gastronomi. Kërkohen të rinj të motivuar për plotësimin e pozitave të lartëcekura për nevojat e Restaurantit në Prishtinë (Emshir).

Nga Kandidatët kërkohet:

  • Të kenë përvojë të mëhershme në punë të ngjashme;
  • Të kenë shkathtësi dhe entuziazëm në kryerjen e detyrave;
  • Të kenë paraqitje profesionale;
  • Aftësi të mira komunikuese;
  • Të jenë të gatshëm për punë me ndërrime (paradite dhe pasdite);
  • Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme, preferohet Shkolla e Turizmit.


Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në të bashkangjitur në email adresën info@tehalimi.me.

Në subject të ceket pozita dhe vendi ku aplikoni. Nuk pranohen forma të tjera të aplikimit. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel