Kontroller i Depove

xpuna është kompani inovative me eksperiencë vendore dhe ndërkombëtare e specializuar në shërbime të rekrutimit dhe konsulencës në fushën e Burimeve Njerëzore, e cila përmes platformës xpuna.com synon të ndihmojë punëkërkuesit dhe punëdhënësit të arrijnë suksesin që meritojnë.

xpuna recruitment për partnerin tonë  një nga kompanitë lidere në Kosovë jemi duke kërkuar :

Kontroller i Depove 

Detyrat dhe përgjegjjësitë
- Analizon artikujt e depos dhe verifikon të dhënat
- Menaxhon stokun e kompanisë duke u kujdesur që nëpermjet regjistrimit dhe kontrollit periodik të verifikojë gjendjen fizike dhe gjendjen në sistem;
- Të bejë regjistrimin  për hyrjen dhe  daljen e mallit nga depo dhe organizimin e liferimit të mallit
- Siguron informacion për gjendjen e stokut si dhe informacione të tjera të nevojshme për brendet e caktuara në treg;
- Vlerëson efektivitetin dhe efikasitetin e operacioneve dhe proceseve 
- Njohuri në menaxhimin e pasqyrave financiare
- Angazhohet për zhvillimin e gamës së produkteve në klientë aktual dhe ata potencial
- Menaxhimin dhe evidentimin e faktuarave të pranuara në raport me gjendjen e stokut ne depo
- Kryen edhe punë të tjera sipas nevojës dhe kërkesave të menaxhmentit

Kërkesat minimale
- Kandidati duhet të ketë fakultetin ekonomik.
- Kandidati duhet të ketë minimum 2 vite përvojë pune n
- Të ketë shkathtësi organizative dhe të menaxhimit të kohës,
- Trajnime/Edukim në fushë relevante;
 - Aftësi të mira në komunikim, ide inovative 
 - Qasje pozitive, i/e orientuar ne objektiva, bashkëpunues
 

Si të aplikoni ?
Të gjithë kandidatët e interesuar, mund të aplikojnë duke dërguar CV-në në emailin: hr@xpuna.com
 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel