Kordinator

Express Store
E skaduar

KONKURS PUNE 

Pozita:Kordinator

Vendi: Istog

Lloji:     Orar i plotë
 

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Mbikëqyr dhe siguron punën ne market
 • Mbikëqyr dhe mirëmban kamerat e sigurisë  
 • E monitoron punen e arkave 
 • Parandalon keqperdorimet 
 • Kujdeset, miremban dhe evidenton asetet e Kompanisë
 • Si dhe detyrat tjera sipas përshkrimit të vendit të punës 

 

Kërkesat për poziten:

 • Diplomë Shkollësse mesme
 • Të jete i licensuar MBP për sigurim themelor profesional
 • Të ketë njohuri të punës në kompjuter
 • Fleksibilitet në orar dhe gadishmëri efektive pë punë
 • Patent shofer

 

Ju përfitoni:

 • Saktësi në pagë
 • Sigurim Shëndetësorë
 • Asistencë edukim dhe trajnime shtesë
 • Rekreacion

 

Express Store - "2 Hapa Larg"-Kompania më e re në vend me rrjetin e saj të marketeve teshitjes me pakicë,  është duke kërkuar  punëtor  të  zellshëm, ambicioz dhe të gatshëm për punë dhe sfida të reja.

 

Procesi i Aplikimit:

Të gjithë të intersuarit për këtë vend pune që ofrohet  me benefitet dhe mundesitë më të mira në treg, mund të aplikojnë online duke dërguar CV ne adresën elektronike: hr@expressstore-ks.com

Konkursi mbetet i hapur nga data: 14.11.2022 deri me 25.11.2022.

Shpallja ka skaduar

Pune tjera nga kjo Kompani