Kozmetikë

EsteMed Group
E skaduar

ESTETICIENTE- KOZMETIK 


ESTEMED Beauty Center hap konkurs përpozitën, Esteticiente-Kozmetik, aplikimi duhet të bëhet në adresënelektronike estemedgrup@gmail.com ku bashkangjiten CV i Kandidates edhe nje foto, si dhe dokumentet tjera përcjellëse:referencat ngapunëdhënësit e mëparshëm, diploma e fakultetit,etj .

Preferohet  njohja e Gjuhes Angleze .

Preferohet të ketë aftësi  komunikuese , fizik dhe pamje të mirë.

Mosha :22-30 vjecare 
Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhura.

• Numrat kontaktues +38349320828
 

ADRESA: Gjendemi ne Albi Mall, Prishtine.

Shpallja ka skaduar