Kuzhinier & Ndihmes Kuzhinier - Instruktor

 Instruktor i Gastronomisë për mësimdhënien e kurseve profesionale 1-vjeçare në degën Kuzhinier

Aplikanti duhet:

- të ketë kryer studimet për gastronomi (Hoteleri-Turizem);
- të ketë përvojë pune në restorante prestigjioze si brenda dhe jashtë vendit;
- eksperienca në mësimdhënie përbën përparësi.;
- njohja e gjuhëve të huaja (kryesisht anglisht) përbën përparësi.

Dergoni nje CV ne gjuhen shqipe, shoqeruar me fotografi ne adresen e E-mailit: burimenjerezore@ipatc-ks.com

Shpallja ka skaduar