Punëtor për pastrim të hapsirave të jashtme

Lesna Max
E skaduar

KONKURS

“LESNA ing AF“ Prishtinë, me lokacion në Rr. Elez Berisha Nr.4, Magjistralja  Prishtinë - Fushë Kosovë, shpall konkurs për pozitën:

  • Pozita:   2 (dy) punëtor për pastrim të hapsirave të jashtme 

Detyrat:

- Mirëmbajtja ditore e pastërtisë të parkingut të jashtëm, garazhave nëntoksore, rrugëve dhe trotoareve, zbrazja e shportave të mbeturinave, etj,

-  Larja me ujë dhe mjete higjienike e trotoareve,

  - Mirëmbajtja e gjelbërimit, ujitja, prerja e barit,

Kushtet:

- Të ketë gadishmëri të punojë në grup, të jetë i përgjegjshëm, dhe të ketë sjellje dhe veti të kënaqshme.  

- T’i përshtatet orarit fleksibil të punës dhe te jetë i përgjegjshëm dhe i përkushtuar në punë

- Mosha e preferuar nga 25-45 vjet

- Punë me orar te plotë të punës dhe kontratë të rregullt.

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, Aplikacionet e plotësuara duhet ti dorëzojnë drejtët për së drejti në recepcionin e Qendrës Tregëtare “Lesna ing AF” në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, ose aplikacionet munden ti tërhjekin dhe pastaj të plotësuara t’i dërgojn në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com.

Për informata shtesë mund te lajmroheni në numrin e tel. Tel/Fax: 038/606-181, 044/779-977, 044/992-299 

Konkursi do të jetë i hapur për aplikim deri me datën 23.07.2021 ora 16:00

 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel