LiveChat Support Agent

Kërkojmë punëtor që e kuptojnë dhe e shkruajnë rrjedhshëm Gjuhën Angleze për pozitën LiveChat Support Agent. (Posaqërisht kërkohen agjentë qe kanë Fast Typing Skills & janë Multitasking)

 

Orarët e punës jane nga ora 12:00-20:00 dhe nga ora 14:00-22:00 (Dy ditë të lira gjatë javës)

 

Të interesuarit për poziten e lartëcekur duhet t'i dërgoni CV-të në email-in info@limitlessmarketing-ks.com me Subject "LiveChatSupportAgent"

 

Faleminderit,

Limitless Marketing Team

Shpallja ka skaduar
adform-pixel