Matës në terren për Kuzhina, Enterier dhe Dyer të Brendshme

NERO Home
E skaduar

Sh.P.K “NERO Home”

Rr. Zona industriale P.N.

Pejë, Kosovë

Tel. 049 232 003                                                                                                   

nerohomeshpk@gmail.com

 

Fabrika për përpunimin e drurit dhe prodhimin e kuzhinave, dyerve të brendshme dhe enterierit  shpall:

KONKURS

Matës në terren për Kuzhina, Enterier dhe Dyer të Brendshme

 1. Pozitë në Pejë

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kryerja e matjeve të detajuara në terren për projektet e kuzhinave, dyerve dhe enterierit sipas specifikimeve të klientëve.
 • Sigurimi i cilësisë dhe përputhshmërisë së produkteve me planin e projektit dhe standardet e kompanisë.
 • Komunikimi i ngushtë me klientët dhe menaxhmentin për të adresuar çdo nevojë ose ndryshim në projekt.
 • Dokumentimi i çdo matjeje dhe përgatitja e raporteve periodike për menaxhmentin dhe ekipin e prodhimit.
 • Identifikimi dhe raportimi i çdo çështjeje teknike ose logjistike që mund të dalë gjatë matjeve.
 • Bashkëpunimi i ngushtë me ekipet e prodhimit dhe instalimit për të siguruar një implementim të suksesshëm të projekteve.
 • Ti kryej të gjitha punët tjera që lidhen me pozitën e tij/saj.

 Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

 • Përvojë e mëparshme në matjet në terren, idealisht në fushën e prodhimit të kuzhinave, dyerve dhe enterierit.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe marrëdhëniet me klientët.
 • Njohuri të mira të materialeve dhe teknologjive të përdorura në prodhimin e kuzhinave, dyerve dhe enterierit.
 • Aftësi organizative dhe përkushtim për detajet.
 • Njohuri të mira në leximin e planifikimeve dhe shpjegimin e tyre në terren.
 • Vullnet për të udhëtuar dhe punuar në mjedise të ndryshme.
 • Shkathtësi në komunikim me shkrim dhe gojë;
 • Të ketë aftësi në caktimin e prioriteteve dhe për punë të pavarur.

**Ofrojmë:**

 1. Mundësi të punoni në një kompani të suksesshme me projekte të ndryshme dhe sfiduese.
 2. Pagesë të atraktive dhe benefite shtesë.
 3. Ambient pune të këndshëm dhe ekip profesional.
 4. Mundësi zhvillimi dhe rritje profesionale.

   

 Aplikimin Mund ta bëni në adresën elektronike nerohomeshpk@gmail.com me të dhënat personale (cv) dhe një foto. Tel. 049 232700

 

 

Shpallja ka skaduar