Menaxhere

VAS - Visa Apply Services shpall konkurs per  1 vend  te lir pune ne agjensionin per sherbime aplikimi.

Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:

 • Të ketë pervoj pune ne menaxhimin e punëtorve
 • Organizimi i roleve të ekipit dhe vlerësimi i performancës së punonjësve
 • Kryerja e rishikimeve dhe vlerësimeve të punonjësve
 • Ndihmoni me programin e hyrjes dhe trajnimit të punonjësve të rinj
 • Te kenë te përfunduar minimum shkollën e mesme,
 • Te kenë njohje elementare të gjuhës angleze,
 • Aftësi te mira kompjuterike ( microsoft office etj.)
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë;
 • Aftësi për të punuar në situata stresuese;
 • Aftësi për të punuar i pavarur si dhe në punë ekipore në ambient dinamik.
   

Kategoria: Menaxhment
Pozita e punes: Menagjere

Lokacioni: Prishtine
Gjinia: Femer
Mosha: 25-35

Kandidatët e interesuar mund ti  dërgojn CV-të përmes postës elektronike në e-mail adresën: info@vasglobal.info
Afati për aplikim është i hapur deri me datën 31.12.2022

Shpallja ka skaduar