Menaxher i Marketingut dhe Shitjes

FRONT L.L.C
E skaduar

Informacione të përgjithshme:

Front  është një kompani inovative që ofron produkte dhe shërbime të veçanta për eksterier dhe interier, dhe ka nevojë për Menaxher të Marketingut dhe Shitjes për zyrën qendrore në Prishtinë.

Përgjegjësitë: 

 • Të bëjë hulumtimin e tregut për produktet dhe shërbimet e ngjajshme që shet Front
 • Të bëjë plan marketingu dhe shitje për periudhë së paku 1 vjeçare
 • Aktivitete konkrete të promovimit të produkteve dhe shërbimeve, si direkte, poashtu edhe përmes mjeteve të ndryshme të promovimit (online, media të ndryshme, etj.)
 • Të bëjë prezantime individuale ose grupore të produkteve dhe shërbimeve te studiot e arkitekturës, investitorët potencial, firmat kontraktore, prodhues dhe tregtarë mobiljesh, klientët industrial dhe të ndryshëm
 • Të menaxhojë gjithë procesin e shitjes së produktit ose shërbimit, deri në shërbimin e pas-shitjes (after sale service)
 • Të ofrojë asistencë teknike në lidhje me produktet dhe shërbimet

 

Kualifikimet e nevojshëm: 

 • Të jetë i/e diplomuar në  Marketing & Shitje (përparësi me diplomë master)
 • Preferohet të ketë eksperiencë punë në marketing dhe shitje
 • PAtent shofer kategoria B
 • Njohje e gjuhës Angleze (përparësi edhe gjuha Gjermane dhe tjera)
 •  

Shkathtësitë e preferuara:

 • Të ketë shkathtësi hulumtuese
 • Të jetë komunikativ dhe bashkëpunues
 • Të ketë vetëiniciative
 • Të ketë aftësi menaxhuese
 • Të mos jetë i kufizuar në udhëtime brenda dhe jashtë vendit

 

Raportimi:

 • Drejtorit Menaxhues

 

Ju lutem dergoni CV ne jobs@front-group.com para dates 27.10.2020

Shpallja ka skaduar
adform-pixel