Menaxher i përgjithshëm

NERO Home
E skaduar

Sh.P.K “NERO Home”

Rr. Zona industriale P.N.

Pejë, Kosovë

Tel. 049 232 003                                                                                                   

nerohomeshpk@gmail.com

 

Fabrika për përpunimin e drurit dhe prodhimin e kuzhinave, dyerve të brendshme dhe enterierit  shpall:

KONKURS

Menaxher i përgjithshëm

 1. Pozitë në Pejë

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Drejtimi i përgjithshëm i operacioneve të fabrikës dhe monitorimi i performancës së përgjithshme.
 • Planifikimi, organizimi dhe koordinimi i proceseve të prodhimit dhe furnizimit.
 • Menaxhimi i ekipit të punëtorëve dhe sigurimi i një mjedisi të punës të sigurt dhe motivues.
 • Zhvillimi dhe implementimi i strategjive për rritjen e efikasitetit dhe uljen e kostove.
 • Përgatitja dhe monitorimi i buxhetit të fabrikës dhe raportimi periodik për performancën financiare.
 • Bashkëpunimi ngushtë me departamentet e tjera për të siguruar një integrim të mirëfunksionues të operacioneve.
 • Ti kryej të gjitha punët tjera që lidhen me pozitën e tij/saj.

 Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

 • Përvojë e mëparshme në menaxhimin e fabrikave të përpunimit të drurit dhe prodhimit të kuzhinave është e dëshirueshme.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe udhëheqësi.
 • Aftësi organizative dhe menaxheriale të shkëlqyera.
 • Njohuri të thella të proceseve të prodhimit dhe teknologjive relevante.
 • Aftësi të mira analitike dhe zgjidhje inovative për sfidat e biznesit.
 • Diplomë në fushën e menaxhimit të biznesit, inxhinierisë industriale apo fusha të ngjashme.
 • Të njohë gjuhen Angleze (përparësi);
 • Shkathtësi në komunikim me shkrim dhe gojë;
 • Të ketë aftësi në caktimin e prioriteteve dhe për punë të pavarur.

**Ofrojmë:**

 1. Mundësi të punoni në një kompani të suksesshme me projekte të ndryshme dhe sfiduese.
 2. Pagesë të atraktive dhe benefite shtesë.
 3. Ambient pune të këndshëm dhe ekip profesional.
 4. Mundësi zhvillimi dhe rritje profesionale.
   

 Aplikimin Mund ta bëni në adresën elektronike nerohomeshpk@gmail.com me të dhënat personale (cv) dhe një foto. Tel. 049 232700

 

Shpallja ka skaduar