Menaxher i prodhimit

NERO Home
9 ditë të mbetura

Sh.P.K “NERO Home”

Rr. Zona industriale P.N.

Pejë, Kosovë

Tel. 049 232 003                                                                                                   

nerohomeshpk@gmail.com

 

Fabrika për përpunimin e drurit dhe prodhimin e kuzhinave, dyerve të brendshme dhe enterierit  shpall:

KONKURS

Menaxher i prodhimit

 1. Pozitë në Pejë

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Planifikimi dhe organizimi i proceseve të prodhimit për të siguruar efikasitet maksimal.
 • Monitorimi i linjave të prodhimit dhe sigurimi i një cilësie të qëndrueshme të produkteve.
 • Koordinimi i ekipit të prodhimit dhe sigurimi i një mjedisi të punës pozitiv dhe motivues.
 • Zhvillimi dhe implementimi i standardeve të sigurisë dhe procedurave operacionale të standartizuara (SOP).
 • Përgatitja e raporteve periodike mbi performancën e prodhimit dhe propozimet për përmirësim.
 • Bashkëpunimi ngushtë me departamentet e tjera për të siguruar një lëvizje të lehtë të materialesh dhe informacionit në të gjithë fabrikën.
 • Ti kryej të gjitha punët tjera që lidhen me pozitën e tij/saj.

 Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

 • Përvojë e mëparshme në menaxhimin e prodhimit në sektorin e përpunimit të drurit ose industri të ngjashme.
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe menaxheriale.
 • Njohuri të thella të proceseve të prodhimit dhe teknologjive relevante.
 • Aftësi të mira analitike dhe zgjidhje inovative për sfidat e prodhimit.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe udhëheqësi.
 • Diplomë në inxhinieri, menaxhim të prodhimit ose fusha të ngjashme
 • Të njohë gjuhen Angleze (përparësi);
 • Shkathtësi në komunikim me shkrim dhe gojë;
 • Të ketë aftësi në caktimin e prioriteteve dhe për punë të pavarur.

**Ofrojmë:**

 1. Mundësi të punoni në një kompani të suksesshme me projekte të ndryshme dhe sfiduese.
 2. Pagesë të atraktive dhe benefite shtesë.
 3. Ambient pune të këndshëm dhe ekip profesional.
 4. Mundësi zhvillimi dhe rritje profesionale.
   

 Aplikimin Mund ta bëni në adresën elektronike nerohomeshpk@gmail.com me të dhënat personale (cv) dhe një foto. Tel. 049 232700

 

Apliko për këtë pozitë