Menaxher i Shitjes, Administrator ne depo, Shofer

DEA COMPANY
E skaduar

Natyra Dea me seli ne Hajvali, Prishtine shpall konkurs per plotesimin e vendeve te punes

KONKURS

 1. Menaxher i shitjes
 2. Administrator ne depo
 3. Shofer

 

Kualifikimet dhe detyrat e kerkuara per keto pozita jane:

 

Menaxher i shitjes

 • Planifikimi dhe zhvillimi i strategjive të shitjes,
 • Informon dhe këshillon klientin në lidhje me shërbimiet,
 • Shqyrton kërkesat dhe i oferton,
 • Negocion me klientintët potencial,
 • Promovon shërbimet,
 • Siguron ndërlidhjen në mes të klientit dhe kompanise


Kushtet e punës:

 • Të posedojë aftësi ndërveprimi në biznes dhe shitje,
 • Të shfaq njohuritë dhe përvojën në fushën e menaxhimit,
 • Të jete i/e aftë të punoj në grup dhe punë individuale,
 • Të ketë shkathtësi të mira komunikimi në të shkruar dhe verbal,
 • Të jetë energjik, duke ofruar ide të reja në marëdhënie me klientin,
 • Të posedoj aftësi të mira interpersonale,
 • Të ketë patentë të kategorisë B,
 • Administrator ne depo


Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mbikqyrja e mbarevajtjes se punes ne depo
 • Menaxhimi i hyrjes, daljes se mallit
 • Barazimet me klient

 

Kualifikimet:

 • Përvoje pune se paku nje vit
 • Të posedoj aftësi udheheqëse dhe të jetë analist i mirë,
 • Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndrrimet eventuale në treg
 • E preferueshme njohja e programeve kompjuterike
 • Aftësi të mira komunikuese
 • Të ketë iniciative dhe aftësi të mira komunikimi
 • Të ketë patentë të kategorisë B,
 • Inkurajohen te aplikojne vetem kandidatet qe plotesojne kushtet e mesiperme.

 

Orari i punes e Hene e Premte

Te gjithe kandidatet e interesuar inkurajohen te dergojne CV e tyre ne email adresen deakosove@gmail.com

Konkursi mbetet i hapur deri me 25.08.2022

Shpallja ka skaduar
adform-pixel