Menaxher i Shitjes, Agjent i shitjes

DEA COMPANY
E skaduar

Natyra Dea me seli ne Hajvali, Prishtine shpall konkurs per plotesimin e vendeve te punes

KONKURS

 1. Menaxher i shitjes
 2. Agjent i shitjes ne marketa (tereni Dukagjinit dhe rrethine)
 3. Agjent i shitjes ne marketa (tereni Prishtine dhe rrethine)
   

Kualifikimet dhe detyrat e kerkuara per keto pozita jane:

 

Menaxher i shitjes

 • Planifikimi dhe zhvillimi i strategjive të shitjes,
 • Informon dhe këshillon klientin në lidhje me shërbimiet,
 • Shqyrton kërkesat dhe i oferton,
 • Negocion me klientintët potencial,
 • Promovon shërbimet,
 • Siguron ndërlidhjen në mes të klientit dhe kompanise


Kushtet e punës:

 • Të posedojë aftësi ndërveprimi në biznes dhe shitje,
 • Të shfaq njohuritë dhe përvojën në fushën e menaxhimit,
 • Të jete i/e aftë të punoj në grup dhe punë individuale,
 • Të ketë shkathtësi të mira komunikimi në të shkruar dhe verbal,
 • Të jetë energjik, duke ofruar ide të reja në marëdhënie me klientin,
 • Të posedoj aftësi të mira interpersonale,
 • Të ketë patentë të kategorisë B,

 

Agjent i shitjes:

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Hulumtimi i tregut dhe gjetja e klientëve të ri
 • Viziton klientët, promovon dhe shet produktet e kompanisë
 • Përfaqeson denjësisht kompaninë tek klientët
 • Bën prezantimin e ofertave

 

Kualifikimet:

 • Përvoje pune në shitje se paku 1 vit
 • Të posedoj aftësi udheheqëse dhe të jetë analist i mirë,
 • Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndrrimet eventuale në treg
 • Aftësi të mira komunikuese
 • Të ketë iniciative dhe aftësi të mira komunikimi
 • Të ketë patentë të kategorisë B,


Inkurajohen te aplikojne vetem kandidatet qe plotesojne kushtet e mesiperme.

Orari i punes: E HENE – E PREMTE, Kontrate sipas ligjeve ne fuqi

Te gjithe kandidatet e interesuar inkurajohen te dergojne CV e tyre ne email adresen deakosove@gmail.com

Konkursi mbetet i hapur deri me 24.09.2022

Shpallja ka skaduar
adform-pixel