Menaxher Operacional

Hajde
E skaduar

HAJDE Food Delivery shpall konkurs për 1 pozita pune:

∙Menaxher Operacional


PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

Menaxheri Operacional është përgjegjës për planifikimin dhe menaxhimin  e të gjitha aktiviteteve të shpërndarjes, transportit, furnizimit, magazinimit dhe shërbimin/kujdesit ndaj klientit, si dhe plotësimit të nevojave operative të njësive të biznesit, duke koordinuar/optimizuar stafin në ndarjen e roleve dhe përgjegjësive dhe duke mbikëqyrur hapat deri në finalizimin e procesit.

Menaxheri Operacional punon nën mbikëqyrjen direkt të Drejtorit Ekzekutiv dhe kryen këto detyra

 • Përgjegjës për arritjen e përmirësimeve në efikasitetin operativ, si dhe për implementimin e cdo sistemi/protokolli të ri që ulë kostot e përmirëson cilësinë e punës.
 • Monitoron dhe mirëmban të gjitha automjetet në pronësi të Kompanisë.
 • Monitoron kostot e transportit.
 • Zhvillon biznesin duke reduktuar kostot, duke fituar kontrata të reja, duke analizuar problemet dhe arritur zgjidhje të reja logjistike.Kryen funksione të tjera të përcaktuara nga punëdhënësi.
 • Garanton konfidencialitetin e plotë për çdo informacion që administron.

 

AFTËSITË:

 • Aftësi të shkëlqyera organizative, duke përfshirë aftësitë  për të planifikuar punën dhe vendosur prioritete.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese, të zotërojë etikë pune dhe integritet.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe aftësi për të zgjidhur në mënyrë efikase problemet.
 • Aftësi për të kryer shumë detyra njëkohësisht dhe aftësi për të qenë i orientuar tek detajet.
 • Aftësi për të koordinuar punën dhe projektet përkatëse.
 • Ndjenjë përgjegjësie.
 • Aftësi për të ruajtur qetësinë gjatë situatave me stres të lartë dhe për të ruajtur fokusin mbi objektivat përfundimtare.

 

KERKESAT DHE NJOHURITE E NEVOJSHME PER POZICIONIN:

 • Arsimi i lartë, preferohen degët Administrim ose Menaxhim Biznesi.
 • Eksperiencë 2 vjeçare në pozicione drejtuese të ngjashme.
 • Njohje e mirë e gjuhës Angleze e preferuar.
 • Njohje e mirë e paketës Microsoft Office, sidomos e MS Project.
 • Leje drejtimi automjeti (B).

 

Te interesuarit te dergojne nje C.V. te shoqeruar me nje fotografi te koheve te fundit ne adresen e e-mailit:info@hajde.market.

Ju lutem te specifikoni te subjekti i e-mailit pozicionin per te cilin aplikoni.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel