Menaxher/e administrativ

 

Menaxher/e administrative,

 

KTA ( Kosova Touring Assistance) është kompani e Asistencës Rrugore, me një shtrirje në tërë territorin e Kosovës, dhe po ashtu me një shtrirje ndërkombëtare në mbarë Europën. KTA është anëtare e ARC Europe dhe FIA ( Federata Ndërkombëtare e Automobilizmit).

 

KTA ( Kosova Touring Assistance), kërkon të punësojë një Menaxher/e administrative.

 

Përgjegjësit kryesore:

  • Organizon dhe implementon pergjegjësit që rrjedhin nga Kontratat e KTA-se te lidhura me partnerët ndërkombëtar.
  • Planifikon dhe realizon takime me partnerët vendorë të KTA-së
  • Hulumton dhe identifikon mundësite e zgjerimit te brendit në treg
  • Përgaditë analiza dhe raporte për kontratat e KTA-së

 

Kualifikimet dhe aftësistë e kërkuara

 

  • Eksperiencë pune në biznes, administrim zyre apo te ngjajshme, minimun 1 vjet.
  • Diplome universitare nga lëmia, Juridik, Ekonomik, Administrim biznesi
  • Njohja e gjuhës angleze obligative
  • Aftësi të shkelqyera te komunikimit dhe negocimit
  • Aftësi te vendimarrjes dhe organizimit
  • Te posedojë patentë shoferë në kategorinë “B”

 

Të interesuarit mundë të aplikojnë përmes adresës elektronike duke dërguar CV-në në info@kta-ks.com.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 7 Shtator 2022 deri me 1 Tetor 2022

Vetëm kandidatët/et  e përzgjedhur do të kontaktohen.

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel