Menaxher/e për rrjete sociale

Gjej.com
E skaduar

 • Menaxhimi i rrjeteve sociale dhe komunikimi i drejtpërdrejtë me konsumatorët.
 • Planifikimi dhe menaxhimi i aktiviteteve në rrjetet sociale sipas kalendarit të kampanjave, në bashkëpunim me departamentin e marketingut.
 • Zhvillimi i strategjisë dhe krijimi i përmbajtjes së kontentit për media digjitale.
 • Përgatitja e media-planeve për aktivitetet online dhe menaxhimi i buxheteve për secilën kampanjë  në kuadër të kompanisë dhe Brendeve!
 • Propozime për kampanja interaktive në rrjetet sociale me bizeneset partnere dhe monitorimi i performancës së tyre .
 • Identifikimi i vazhdueshëm i trendeve të zhvillimit të teknologjisë, mediave digjitale dhe adaptimi i tyre për industrinë tonë.
 • Koordinini dhe rishikimi  i publikimeve në të gjitha faqet e kompanisë në rrjete sociale.
 • Bashkëpunimi me stafin në lidhje me përmbajtjen e materialit që shfaqet nëpër  mediat digjitale, duke u siguruar që ajo të jenë në përputhje me standardet e përcaktuara.

Kualifikimet :

 • Të ketë të përfunduara studimet në fushën e Marketingut apo fushë tjetër relevante.
 • Përvojë së paku 2 vjeçare në menaxhimin e mediave digjitale dhe sociale.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyera në të shkruar.
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe menaxhimit të kohës.
 • Të ketë njohuri të theksuara për trendet e fundit të mediave digjitale.
 • Të jetë kreativ/e dhe me aftësi të theksuara analitike dhe prezantuese.    
   

Të gjithë të interesuarit duhet ta dergojnë CV -në në ketë email adress : hr@gjej.com

Shpallja ka skaduar
adform-pixel