Menaxher Terreni

Kompania REKS Balloon Decoration hap konkurs per Menaxher Terreni

Detyrat dhe pergjegjësitë:

  • Te bashkepunojne ne dekorimin e eventeve, darsmave, pervjetoreve etj;
  • Te kete pervoje ne kete pozite;
  • Menaxhim te Produkteve dhe dekorimeve;
  • Te jete i afte per te punuar ne grup;
  • Prezantimi i produktit gjatë takimeve;
  • Si dhe zhvillon detyra tjera të natyrës së punës;

                             

Orari Fleksibil

Konakti: info@reksballoons.com

Nr i Tel. 044-300-220

Shpallja ka skaduar