Trajnohu për Burime Njerëzore

Trajnohu për Burime Njerëzore

Top Consulting pas pranimit të shumë kërkesave, ju njoftojmë se do të fillojmë me ofrimin e Trajnimeve për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, në formatin Online & Fizikisht. Trajnimi do t'i ketë 2 nivele:

Data e fillimit: 5 Mars 2024

Përgatitu për HR Asistent/e - Niveli Standard

(2 javorë, 16 orë akademike). Çmimi: 129 euro;

 

Përgatitu për HR Menaxher/e - Niveli i Avancuar
(1 mujor, 28 orë akademike): Çmimi: 199 euro.

 

 Temat e trajnimit janë:

 •  Kuptimi dhe rëndësia e Burimeve Njerëzore;
 •  Planifikimi i stafit dhe analiza e vendeve të punës;
 •  Krijimi/modifikimi i strukturës organizative të HR-së;
 •  Analiza e vendeve të punës;
 •  Rekrutimi dhe metodat e tij;
 •  Vlerësimi i performancës;
 •  Qendrat e vlerësimit;
 •  Motivimi i stafit dhe metodat e tij;
 •  Menaxhimi i konflikteve;
 •  Menaxhimi i shpërblimeve;
 •  Strategjitë e seleksionimit të kandidatëve;
 •  Kontratat e punës & Anex Kontratat;
 •  Vendimet e pushimeve dhe llojet e tyre;
 •  Regulloret e punës;
 •  Shembuj praktik

 

 Trajnimet organizohen në orarin e pasditës, por mund të organizohen edhe të shtuneve sipas kërkesave tuaja.

Ligjëruesit: MSc. Liridon Alidemaj, si dhe ekspertë të tjerë të Burimeve Njerëzore nga Kosova & Shqipëria.

Lokacioni për trajnimet fizikisht: Rr. Nekibe Kelmendi, Pallati i Avokatëve, Prishtinë.

 Rezervoni vendin përmes këtyre mënyrave:


Plotësoni formularin online në:  https://forms.gle/69ELsCvFmcEu3HNg8

 +383 43 578 005

 E-mail: topconsulting.ks@gmail.com

Apliko Tani Këtu Shpallja ka skaduar