Mësimdhënës/e i/e Programit Fillor

Kriteret:      

  • Përgatitje profesionale
  • CV
  • Të zotërojë aftësi të shkëlqyeshme komunikimi,
  • Të jetë fleksibil/e në orare
  • Referenca nga punëdhënësit paraprak, nëse posedoni.


Kualifikimin dhe dokumentet e kërkuara mund t'i dërgoni në e-mail adresën e qendrës

E-mail: qendramesimore.abc@gmail.com

Nr. tel: +383 49 840 785

Vendi:

- Qendra Mësimore ABC

- Gjakovë, Rr.Bardhyl Qaushi 

Shpallja ka skaduar