Mirëmbajtëse

MOBIN
E skaduar

MOBIN shpall konkurs pune

Pozita: Mirëmbajtëse

 

Për aplikim duhet të paraqiteni personalisht në MOBIN Gjilan

 

Adresa: Rr. “Medllin Ollbrajt” – Ish rruga e Prishtinës.

 

Mob: 049 937 814

EmaIl: info@mobin-ks.com

Shpallja ka skaduar