Mirëmbajtëse

MINIMAX
E skaduar

Kërkesat për këtë pozitë janë:

Përvojë pune në pastrim

Njohuri rreth punës dhe të jetë korrekte në punë

Të jetë e gatshme të punoj në grup

 

Kontakt:

email: hr@minimax-ks.com

Numri telefonit: +38345266007
 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel