Mirembajtes/Kopshtare

itbm group
9 ditë të mbetura

Kompania ITBM shpall konkurs per poziten e punes: Mirembajtes/Kopshtare 
Lokacioni: Baza e UNMIK-ut, Zona Industriale, Prishtine 

Detyrat  kryesore: 
Mirëmban hapësirat e gjelbërta; 
Mirëmban hapësirat tjera të jashtme të objektit; 
Pastron dhe heq mbeturinat në hapësirën e jashtme të objektit; 
Si dhe punë të ngjashme që kanë të bëjnë me procesin e punës. 

Kualifikimi dhe përvoja: 
Të këtë të kryer shkollën e mesme; 
Të posedojë patentë shofer të kategorisë B; 
Preferohet të ketë përvojë pune 

Lloji i punësimit: 
Me orar të plotë 

Kandidatet e interesuar duhet te dergojne email ne hr@itbmgroup.com

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel