Montazher

ONIMA MEDIA SH.P.K
11 ditë të mbetura

Kompani ONIMA MEDIA SHPK ,hap konkurs pune për:

 • Montazher (2)
   

Detyrat dhe përgjegjësit

 • Mbledhja dhe editimi i materialit xhirues në një produkt final dhe të përshtatshëm për publikim;
 • Të përgatisë montazhe (video dhe foto) sipas kërkesave;
  Të jetë gjithmonë në ndjekje të aktiviteteve ne kompani;
  Të planifikojë, grumbullojë dhe përpunojë videot sipas kerkesave;
 • Menaxhimi dhe mbikqyrja e të gjitha aspekteve teknike të video regjistrimit dhe video editimit;
 • Të bashkëpunoj me ekipën kreative;
 • Të zhvillojë një strategji të bartjes së mesazheve përmes videove;
 • Punë të tjera që caktohen nga mbikqyrësi.

 

Përvoja:

Kërkohet minimum 2 vite përvoj pune.

Ne ofrojmë:

Pagë atraktive

Trajnim dhe zhvillim professional
Të interesuarit mund të aplikojnë përmes e-mailit: OFFICE@ONIMA.CO  duke dërguar CV-në.

Apliko për këtë pozitë

Pune tjera nga kjo Kompani

adform-pixel