Shtëpia e Mobileve “MOBIN“ shpall konkurs për vende të lira pune në FUSHE KOSOVE

  • Montues te mobileve - MONTER


Vendi i punës: Fushë Kosovë

Monter me përvojë pune se pak një vit

Paga mujore 550€ me mundësi ngritje sipas përformancës suaj
 

Kushtet:

Shkollimi: Shkolla e mesme e përfunduar (e preferuar)

Mosha e preferuar: 20-40 vjeçare

Të ketë patent shofer (e preferuar).

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë duhet të aplikojne përmes e-mailit: info@mobin-ks.com dhe mund të paraqiten në zyret tona që gjinden në: Fushë Kosovë, ish Komuna e vjetër në Fushë Kosovë, ku edhe do të plotësoni aplikacionin për punësim nga ora 08:00 deri në 17:00.

Për çdo informatë shtesë, kontaktoni në: 049/937-850

Shpallja ka skaduar