Monter/Vozites

Gorenje
E skaduar

KONKURS PUNE 

Në qendrën e Gorenjes në Xërxë

Monter/Vozitës – 1 pozitë 


Përgjegjësitë dhe kualifikimet:

  • Përvojë pune si monter;
  • Patentë shofer (kategoria B).
     

Aplikoni duke dërguar CV-në në emailin punesim@gntc-ks.com 
Konkursi qëndron i hapur nga data 11.05.2022 deri më 17.05.2022
Për më shumë informacione kontaktoni në këta numra të telefonit 049 779934

* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel