Ndihmës Mjeshtër

InterAlumin
E skaduar

InterAlumin SHPK kerkon ndihmës mjeshter ne prodhimin dhe montimin e dyerve dhe dritareve.

Detyrat e percaktuara per kete pozite jane:

  • Asistimi i mjeshtrit ne prodhimin e dyerve dhe dritareve
  • Asistimi i mjeshtrit ne montimin e dyerve dhe dritareve
  • Kontrollimi i materialeve para futjes ne prodhim

 

Shpallja ka skaduar