NOC Network Engineer

ArtMotion
E skaduar

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”,shpalle:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës,

 

NOC Network Engineer, tri (3) pozita.

 

Vendi i punës: 

Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 

 • Instalon/konfiguron paisjet e rrjetës, i mirëmban, përditëson dhe monitoron përmes sistemit të monitorimit.
 • Ofron zgjidhje specifike gjate punes se perditshme duke aplikuar konfigurimet e nevojshme ne paisjet perkatese te rrjetës se Artmotion;
 • Kontribon ne dizajnimin e infrastrukturës;
 • Siguron performance te larte te operimit nëpërmjet monitorimit dhe analizes se rrjetit;
 • Zgjidh problemet e raportuara si dhe eskalon ato ne rastet kur eshte e domosdoshme;
 • Ofron zgjidhje duke u bazuar ne procedurat dhe kërkesat e kompanisë;
 • Merr pjesë ne projektet te cilat kane te bëjnë me ofrimin e shërbimeve të reja për kompanine, apo edhe ofrimin e zgjidhjeve per klientet e Artmotion;
 • Zgjidh problemet e raportuara te nivelit te dyte (second level ) dhe trete
 • Miremban rrjetin
 • Ofron mbeshtetje teknike për teknikët ne terren rreth konfigurimit, mirëmbajtjes dhe përditësimit te paisjeve/shërbimeve
 • Siguron dhe mirëmban dokumentacionin per zgjidhjet perkatese

 

Kualifikimet dhe kërkesat 

 • BSc ne Shkenca Kompjuterike / Inxhinieri kompjuterike, ose drejtim të ngjashëm
 • Përvoje pune të dëshmuar ne mirëmbajtjen, konfigurimin dhe zgjidhjen e problemeve ne rrjetat e bazuar ne produktet e Cisco-s, Juniper, Mikrotik ose te ngjashme;
 • Njohuri shume te mira ne konceptet e rrjetit, sistemeve si dhe teknologjive tjera qe përdoren ne ISP
 • Njohuri dhe përvoje të mire ne TCP/IP dhe QOS ne rrjetat LAN, WAN dhe WLAN
 • Njohuri shume te mira te protocoleve te rrjetave ne switching, routing dhe siguri
 • Përparesi kandidatët me certifikime mbi nivel të CCNA ose edhe certifikime tjera shtesë relevantë më CCNA/CCNP
 • Përvoje më sisteme të monitorimit sikurse; Nagios, Cacti, Zabbix apo Solarwinds
 • Përvoje pune dhe njohuri ne rrjetat HFC eshte perparesi
 • Puna në NOC zhvillohet më orar 24/7 dhe kandidati duhet të jete fleksibil për ndryshimet në orar të punës. Të jete i gatshëm të punojnë në turne të ndryshme sipas nevojës.

 

Shkathtësitë personale

 • Aftësi te shkëlqyeshme të komunikimit
 • Analitik dhe i kujdeshem ndaj detajeve
 • Kandidatët duhen të kenë njohuri të shkëlqyer të gjuhes Angleze
 • Shkathësi të punojs ne situata me stres dhe komplekse

 

Aplikimi bëhet përmes e-mailit -  postës elektronike, në:

hr@artmotion.net

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 06.07.2020, Ora 16:00h.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel