Oficer Patrullues

PunaIme
2 ditë të mbetura

PUNAIME.ORG, NË EMËR TË: DELTA SECURITY SH.P.K. ËSHTË KOMPANI PRIVATE PROFESIONALE E CILA OFRON SHËRBIME TË SIGURISË, SI: RUAJTJEN FIZIKE TË OBJEKTEVE, SIGURIMIN E TUBIMEVE PUBLIKE, OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË MBROJTJËS SË AFËRT, INSTALIMIN, SERVISIMIN, MIRËMBAJTJEN DHE MONITORIMIN E SISTEMEVE ALARMUESE DHE ATYRE TË VIDEO-VËZHGIMIT, ETJ.

DELTA SECURITY SH.P.K. OFRON MUNDËSI AFATGJATE TË PUNËSIMIT, PRESPEKTIVË PËR KARRIERË, AVANCIM PROFESIONAL DHE KUSHTE TË MIRA TË PUNËS.

DELTA SECURITY SH.P.K. SHPALL KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS:

POZITA: OFICER PATRULLUES – 15 PERSONA

LOKACIONI: PRISHTINË

OFRIMI I PUNËSIMIT: PUNËSIM I MENJËHERSHËM, PËRPARËSI KANË PERSONAT E LICENCUAR NGA MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE THEMELORE TË SIGURISË
VENDI I PUNËS: OFICER PATRULLUES

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E PËRGJITHSHME QË KËRKOHEN NGA KANDIDATËT:

  • TË KENË TË PËRFUNDUAR SË PAKU SHKOLLIMIN E MESËM,
  • TË POSEDOJ PATENT SHOFER, KATEGORIA B,
  • MOS TË JENË TË DËNUAR APO TË NDJEKUR PENALISHT,
  • AFTËSI TË MIRA KOMUNIKUESE, RAPORTUESE DHE TË QASJES NË PUNË,
  • AFTËSI PËR TË PUNUAR NË SITUATA STRESUESE,
  • AFTËSI PËR TË PUNUAR I PAVARUR DHE NË PUNË EKIPORE NË AMBIENTE DINAMIKE.

KANDIDATËT E INTERESUAR MUND TË APLIKOJNË:

  1. NË ZYRËN QENDRORE TË DELTA SECURITY SH.P.K., NË ADRESËN: RR. ENVER MALOKU NR.108/1, BREGU I DIELLIT (NGJITUR ME OBJEKTIN FURRA QERIMI 1), KATI 4, PRISHTINË, OSE
  2. PËRMES POSTES ELEKTRONIKE NË E-MAIL ADRESËN: APLIKO@DELTASECURITY.BIZ  

AFATI PËR APLIKIM MBETET I HAPUR DERI MË 23.01.2021, ÇDO DITË PUNE NGA ORA 09:00 DERI NË ORA 17:00!

JU MIREPRESIM!

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel