Operator i Qendrës së Thirrjeve

AZTECH
E skaduar

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve të elektronikës në tregun Kosovar. AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës.

 AZTECH shpall konkurs - vende të lira pune për pozitën:

Operator i Qendrës së Thirrjeve (1 pozitë)

Përgjegjësia:

 • Operimi dhe koordinimi i punëve në qendrën e thirrjeve në mes të klientëve dhe kompanisë AZTECH si dhe anasjelltas.

Detyrat:

 • I informon klientët në kohë reale për statusin aktual dhe planifikimin e mbylljes së tiketës sipas informatave të siguruara në sistemin e tiketimit
 • I hap/planifikon rastet në sistemin e tiketimit (rastet që i delegohen).
 • I këshillon klientët përmes telefonit dhe video thirrjes në rastet kur mund të trajtohen nga distanca
 • Merret me klientët në zyrë, kur koordinatori përgjegjës është i zënë apo në pushim.
 • Bënë pranimin dhe dorëzimin e produkteve tek klientët në qendrën e servisit, kur koordinatori përgjegjës është i zënë apo në pushim.
 • Sipas nevojës angazhohet në detyra tjera shtesë që i delegohen nga menaxheri.


Kualifikimet:

 • Preferohet të ketë të përfunduar së paku shkollimin të mesëm
 • Të jetë metodik dhe i/e organizuar,
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen eproblemeve,
 • Preferohet të jenë me vendbanim afër,
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese  me klientët


Ne ofrojmë:

 • Orar fleksibil të punës,
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar,
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional,
 • Njohje të teknologjive sipas trendëve të reja të zhvillimit, dhe
 • Pagë konkurruese.

  

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: puna@aztech-ks.com  

Afati për aplikim deri me datë: 20.02.2023

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Shpallja ka skaduar