Operator në makinat CNC dhe WATERJET

PARADISO
10 ditë të mbetura

Konkurs: 1 Operator në makinat CNC & WATERJET

Lokacioni: Lipjan

KUALIFIKIMET:

  • Të ketë së paku të përfunduar shkollën e mesme, përparësi i diplomuari në drejtime inxhinierike apo elektronike.
  • Njohuri të gjuhës Angleze.
  • Të ketë përvojë pune, përparësi me përvojë në CNC.
  • Komunikativë dhe fleksibil në punë.
  • Përshtatje në punë ekipore.
  • Të posedojë patent shoferin B.

 

PËRSHKRIMI I PUNËS:

  • Prerja dhe organizimi i porosive në tabelat e granitit, mermerit, kuarcit dhe materialeve të ngjajshme.
  • Të ketë aftësi të mbikqyrë dhe kontrolloj makinën para dhe gjatë procesit të punës.
  • Të kordinoj, raportoj aktivitetet me menaxherin e prodhimit dhe administratën.
  • Të ketë aftësi për të lexuar vizatime dhe skica në mënyrë që të kuptohen plotësisht kërkesat.

 

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV, në e-mail adresën: paradiso@paradiso-kos.net ose të paraqiten fizikisht në zyret tona në Lipjan (1 km pas rethit të Qmi-së)

Apliko për këtë pozitë

Pune tjera nga kjo Kompani

adform-pixel