Operator në paketim

Korporata RUGOVE
1 ditë të mbetura

KORPORATA RUGOVE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit, me brende të mirënjohura kosovare si Ujë Rugove, Djathë Rugove dhe Shije Rugove. Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e Korporatës sonë, ftohen që të aplikojnë në fabrikën e djathit “Rugove” SH.P.K. në Drelaj (Rugovë), Pejë për këtë pozitë të hapur të punës:

 

OPERATOR/E NË PAKETIM

FABRIKA E DJATHIT “RUGOVE” SH.P.K., NË DRELAJ (RUGOVË), PEJË.

 

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Është përgjegjës për procesin e përgatitjes, paketimit dhe ambalazhimit të produkteve;
 • Operon dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e pajisjeve të paketimit të produkteve;
 • Pastron makineritë dhe hapësirën punuese në baza ditore dhe sipas nevojës;
 • Evidenton dhe regjistron sasinë e repromaterialeve;
 • Sigurohet që pajisjet punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt;
 • Në rast të ndonjë defekti raporton tek udhëheqësi i paketimit dhe eventualisht asiston në riparim;
 • I ndjek udhëzimet e sigurisë së ushqimit dhe praktikat më të mira të paketimit të ushqimit dhe i zbaton ato me përpikëri; 
 • Evidenton dhe regjistron veprimet e caktuara në formularët e HACCP dhe i dorëzon në baza ditore tek personi përgjegjës;
 • Kujdeset për ruajtjen e lëndës së parë;
 • Ngarkon dhe e dërgon produktin final të paletuar në oborr;
 • Si dhe punë të ngjashme që kanë të bëjnë me procesin e punës.

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme;
 • Të jetë i gatshëm për pune ekipore;
 • E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Të jetë banor/e e regjionit të Pejës.

 

Çka presim nga kandidatët:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Të kenë aftësi komunikuese dhe menaxhuese;
 • Iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

 

Çka ofron korporata Rugove:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 • Ambient profesional dhe motivues;
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 • Transport për punëtorët nga qyteti i Pejës për në fabrikë;
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

Procedura e aplikimit:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në hr@rugove.eu duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 6 prill 2020, kurse vetëm kandidatët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-të e tyre.

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel