Organizator

ONIMA MEDIA SH.P.K
11 ditë të mbetura

Kompani Imagines Films ShPK ,hap konkurs pune për:

  • ORGANIZATOR (1)
     

Detyrat dhe përgjegjësit

  1. Organizimi i eventeve
  2. Dekorimi dhe përgatitja e vendit për videoinçzim
  3. Menaxhimi i prezantimeve
  4. Koordinimi dhe mbikëqyrja e përditshme e aktiviteteve dhe proceseve të videoinçzimeve të 
  5. Krijimi dhe vendosja e afateve përfundimtare, koordinimi që puna të kryhet brenda tyre, organizimi dhe drejtimi i mbledhjeve per projekte te caktuara;
  6. Koordinimi me staf për t’u siguruar që të ketë mbulim efektiv të ngjarjeve dhe aktiviteteve çë të prodhohen përmbajtjet e planifikuara;
  7. Zhvillimi dhe mirëmbajtja e politikave të ndermarrjës;

 

Ne ofrojmë:

Pagë atraktive

Trajnim dhe zhvillim professional

Të interesuarit mund të aplikojnë përmes e-mailit: OFFICE@ONIMA.CO duke dërguar CV-në.

Apliko për këtë pozitë

Pune tjera nga kjo Kompani

adform-pixel