Pastruese (Hotel)

xpuna për klientin shpall konkurs pune për pozitën Pastruese në një nga hotelet tona partnere.

Lokacioni: Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:
- Pastron të gjitha hapësirat e Hotelit dhe sigurohet që të gjitha zonat të jenë të pasterta
- Përkujdeset ndaj stafit dhe klientëve
- Mirëmban rregullësinë e dhomave dhe pastrimin e tyre
- Kryen dhe detyra tjera të deleguara nga menaxhmenti

Kërkesat:
- Të ketë vullnet për punë 
- Të ketë njohuri të punës
- Të ketë aftësi për të punuar i/e pavarur dhe në ambient dinamik
- Të jetë e gatshëm për punë nën presion

Si të aplikoni:

Të gjithë kandidatet e interesuara mund të dërgojnë CV-në në  hr@xpuna.com apo të na kontaktojnë në numrin 045 628 188.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel