Përkthyese e Gjuhës Turke

EsteMed Group
13 ditë të mbetura

POZITA:
 

• Përkthyese e Gjuhës Turke


ESTEMED Beauty Center hap konkurs përpozitën, Përkthyese e Gjuhës Turke, aplikimiduhet të bëhet në adresënelektronikeestemedbeautycenter@gmail.comku bashkangjiten CV i Kandidates edhe nje foto, sidhe dokumentet tjera përcjellëse:referencat ngapunëdhënësit e mëparshëm, diploma e fakultetit , licensa e punës etj .
• Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhura.
• Numrat kontaktues te Qendres tone jane +386-49-180-013

ADRESA: Gjendemi ne Albi Mall – Veternik , katiIII-te .

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel