Praktikant në Qendrën e Thirrjes në Zyren Qendrore

Mundësi Praktike

 

TEB një ndër bankatmë me renome në  Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.

 

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Praktikant në Qendrën e Thirrjes në Zyren Qendrore

 

Përgjegjësitë:

 

  • Të përgjigjet në të gjitha thirrjet që pranon, të asistoj klientët në çdo kërkesë apo problem që mund të kenë; i qetë dhe i kujdesshëm gjithmonë t’u ofroj këshilla profesionale. 
  • Në bazë të kërkesave të bankës që shfaqen bën thirrje tek klientët, qoftë për t’i njoftuar pë produkte apo shërbime të reja apo edhe për informata tjera administrative. 
  • Monitoron proceset dhe procedurat në qendrën e thirrjevedhe rekomandon zgjidhjen më të mirë me të re dhe funksionale

 

Kualifikimet e kërkuara:

 

  • Së paku të jetë Student në fakultetin Ekonomik 
  • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
  • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese 
  • Njohuri të mira të MS Office
  • Efikas në punë ekipore
  • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze 

 

Puna zhvillohet me ndërrime- Qendra e Thirrjes punon 24 orë.

Ofrohet kontratë praktike për 6 muaj

 

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/

 

Afati i fundit për aplikim është 19.08.2020. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel