Praktikant/e në Administratë

TOP CONSULTING SH.P.K  është një kompani e re e rekrutimit me seli në Prishtinë e cila për plotësimin e nevojave të saj shpall këtë:

 

KONKURS PUNE

 

Titulli I vendit të punës:  PRAKTIKANT/E  (2 pozita)  - Part Time

Lokacioni:  Prishtinë

 

Kriteret e punësimit:

  1. Të ketë së paku shkollën e mesme  (fakulteti përparësi)
  2. Aftësi të mira komunikuese dhe prezantuese
  3. Njohuri bazike rreth punëve administrative
  4. Njohuri të programeve kompjuterike  (MS Office)

 

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre përmes adresës  elektronike:  topconsulting.ks@gmail.com

Konkursi mbetet i hapur deri me datën 10.12.2020

Vetëm kanidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë!

Shpallja ka skaduar
adform-pixel