Prezantues/e mjekësor/e

Foda Line
E skaduar

Prezantues/e mjekësor/e;
 

Vend të punës: 1 pozitë
1 pozitë për terenin e Prishtinës

Përgjegjësitë:
- Të prezantojë produktet e programit përkatës tek profesionistët shëndetësor;
- Të ndjekë ecurinë dhe mbarëvajtjen e këtyre produkteve në treg në vazhdimësi;
- Analizon prezencën e produkteve në treg (konkurencën, çmimet, promocionet, marketingun);
- Të bëjë raporte javore dhe mujore;
- Organizimi dhe pjesëmarrja në konferenca mjekësore;

Kualifikimet:
- Fakulteti i Mjekësisë drejtimi: Farmaci, Stomatologji; Fakulteti Ekonomik drejtimi: Marketing, Shitje.
- Të ketë përvojë pune së paku një vit si Prezantues/e mjekësor/e;
- Të jetë komunikativ/e, të jetë i/e vendosur dhe të ketë vetë-iniciativë;
- Të ketë aftësi bindëse në prezantim;
- Të posedojë patent shofer, kategoria B;
- Të ketë njohuri të shkëlqyera kompjuterike;
- Njohja e gjuhës Angleze


Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar CV-në me foto në e-mail adresën: fodaline.kosovo@gmail.com; Konkursi është i hapur deri më 29.03.2023

Shpallja ka skaduar