Prodhues/Monter

In N Out Design
11 ditë të mbetura

In N Out Design

Rr. Harun Aliu p.n.

Prishtinë, Kosovë

Tel. 044 546 300                                                                                                 

morinaarben@hotmail.com

 

Fabrika me e specializuar për prodhimin e grilave te jashtme nga alumini apo roletave Zvicrrane/Raffstore In N Out Design Sh.P.K. shpall:

KONKURS 

Prodhim- 1 pozite

Montues- 1 pozite

Paga: Atraktive

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  • Të ndihmojë në kryerjen e punëve rreth montimit të roletave;
  • Të kryej punë siç përcaktohen nga mjeshtri i montimit dhe nën mbikëqyrjen e tij
  • Të konsultohet me mjeshtrin e montimit në lidhje me pozicionet dhe mënyrën e vendosjes;
  • Ti kryej të gjitha punët që lidhen me pozitën e tij.


Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

  • Të ketë patentë shofer (jo e domosdoshme);
  • Të ketë aftësi në caktimin e prioriteteve dhe për punë të pavarur.

 

Aplikimin Mund ta bëni në adresën elektronike imorinaarben@hotmail.com ose permes Tel. 044 546 300

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel