Prodhues/Montues

In N Out Design

Fabrika më e specializuar për prodhimin e grilave të jashtme nga alumini apo roletave Zvicërrane/Raffstore In N Out Design Sh.P.K. shpall:

 

KONKURS  :

Prodhim- 1 pozitë

Montues- 1 pozitë

Paga: Atraktive

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Të ndihmojë në kryerjen e punëve rreth montimit të roletave;

Të kryej punë siç përcaktohen nga mjeshtri i montimit dhe nën mbikëqyrjen e tij

Të konsultohet me mjeshtrin e montimit në lidhje me pozicionet dhe mënyrën e vendosjes;

Ti kryej të gjitha punët që lidhen me pozitën e tij.

 

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

Të ketë patentë shofer (jo e domosdoshme);

Të ketë aftësi në caktimin e prioriteteve dhe për punë të pavarur.

 

Rr. Harun Aliu p.n.

Prishtinë, Kosovë

Tel. 049 546 300                                                                                                  

morinaarben@hotmail.com

 

Aplikimin mund ta bëni në adresën elektronike: morinaarben@hotmail.com ose permes numrit të telefonit: 049 546 300

Shpallja ka skaduar